Kataliszt bakancslistája

2016. szeptember 25., vasárnap

Déryné pulykát ültet...

Miskolc-Diósgyőr, Vár utca 24.

A 18. században épült ház közvetlenül a középkori diósgyőri vár mellett található. Valaha a diósgyőri koronauradalom birtokában volt, uradalmi gazdatiszti lakásként használták.

Itt lakott DÉRYNÉ SZÉPPATAKI RÓZA 1852 és 1867 között.

Déryné, miután 1847-ben visszavonult a színpadtól, ismét összeköltözött férjével. Rövid ideig Tarcalon éltek, majd Miskolcon telepedtek le: először a Czikó (ma Kossuth) utcában laktak. Ebbe a házba 1852-ben, valószínűleg a nyár folyamán költöztek. Bent a városban csak udvaruk volt, de ehhez a házhoz kert is tartozott. Déryné a színi pályát adósságokkal megterhelve volt kénytelen abbahagyni: Egressy Gábor és mások is leírták, hogy aktív korában milyen önzetlenül segítette szűkölködő pályatársait, s jelmezei is, melyekről akkor a színésznek kellett gondoskodni, sokba kerültek. Itt pulykákat nevelt, hogy tartozásait rendezni tudja. Karacs Teréz is tanúja volt miskolci és diósgyőri éveinek, ő írta meg A régi színészetről című, 1888-ban megjelent könyvében, mit mondott neki Déryné:

Még mindig kell régi tartozásomat törleszteni és ezt Dérynek nem szabad tudni; ezt törlesztem a pulykáim árából...

Az ebben a házban leélt másfél évtizedben, bár férjével való együttlétét kényszerhelyzetnek tekintette, Déryné gazdaasszonyként is megállta helyét. Keresztfia, Egressy Ákos (Egress Gábor fia, maga is színházi ember) így emlékezett rá:

Igen élénk, fürge testmozgású. Beszéde szapora, nyájas, lebilincselő [...] szeretetre méltó arcán örök derűvel [...] s jó gazdasszony, mosott, vasalt, sütött, főzött.

Ekkoriban szerényebben, de azért még viszonylag jó módban éltek, vendégszerető házuk mindig nyitva állt a Pestről érkezőknek. Vahot Imrét például két hétig látták vendégül, amikor anyagot gyűjtött a Magyarország és Erdély képekben című sorozatához. Ennek 1854. évi füzetében Vahot így írt:

... jelenleg Diósgyőrben lakik a magyar színészet és dalművészet egykor kitűnő csillaga, egyik pályatörője, Déryné asszony is, gazdászati hivatalt viselő férje oldalán csendesen, visszavonultságban, méltán érdemelt dicskoszorúin nyugodva. Az ő szíves házuk fogadá el e fáradságos vállalat vándorait, kik a körükben töltött szép órákra mindenkor kedvesen fognak visszaemlékezni.

1862. január 8-án elhunyt Déry István. Felesége még öt évig a házban maradt, de anyagilag már sokkal nehezebb körülmények között. Végül 1867-ben kénytelen volt beköltözni Miskolcra a húgához, aki ekkor már szintén özvegy volt. Ott halt meg 79 éves korában, 1872. szeptember 27-én.

1920-tól a diósgyőri házban a Felvidékről származó Saád család lakott. Ők még találkoztak egy, a közelben lakó idős asszonnyal, aki ismerte Dérynét és pontosan emlékezett lakásuk beosztására, berendezésére is. Saád Andor uradalmi főorvos, aki szerencsére papírra vetette, amit erről megtudott, emléktáblával is megjelölte a házat:


Az épület műemléki helyreállítását 1974-ben végezték el. 1975-ben Déryné emlékszobát nyitottak benne, ahol a miskolci színjátszás relikviái mellett látható volt Déryné néhány személyes tárgya: legyezők, napernyők, könyvek, és az a cseresznyefa asztalka, amelyen utolsó lakásában híres emlékezéseit vetette papírra. Sajnos, az emlékszobát 1999-ben megszüntették. Igaz, azóta megnyílt Miskolc belvárosában, a színház tőszomszédságában a színészmúzeum, de a forrásokból eddig nem sikerült megállapítanom, hogy ezek a relikviák ott (vagy máshol) láthatóak-e. Ha lesznek információim, kiegészítem a leírást!

Maga az épület ma - korszerűsítve - panzióként üzemel, úgyhogy lakhatunk mi is Déryné egykori otthonában és megcsodálhatjuk a középkori várra, illetve a Bükkre nyíló fenséges panorámát, ami őt is körülvette...
Források:

Cenner Mihály: Déryné alkonya. Ami a naplóból kimaradt: 1847-1872. = A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 14/1975. Miskolc, 1976
Déryné Széppataki Róza: Déryné levelei. Miskolc, 1994
Saád Andor: Emlékek Dérynéről és húgáról, Széppataki Johannáról. = A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 8. Miskolc, 1969

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése