Kataliszt bakancslistája

2016. június 28., kedd

Liszt és a kalocsai érsek

Kalocsa, Szentháromság tér 1. Érseki palota

 

Az Érseki palotát a Károly Róbert által építtetett vár alapjain emelték 1776-ban, Batthyány József érseksége idején, barokk stílusban, Oswald Gáspár piarista építész tervei alapján.

Forrás: utisugo.hu


Keleti szárnyát, amelyben a könyvtár van, 1781-ben Patachich Ádám, a nyugatit 1799-ben Kollonich László érsek építtette.

Forrás: muemlekem.hu


Dísztermének faliképeit, kápolnájának mennyezeti freskóit, a könyvtár Patachich-termének tudósportréit Franz Anton Maulbertsch festette.

Liszt Ferenc hat alkalommal járt Kalocsán Haynald Lajos érsek meghívására, legtöbbször a húsvéti ünnepeket töltötte itt.

1856-ban, az Esztergomi mise bemutatója kapcsán barátkozott össze Haynald püspökkel, a későbbi kalocsai érsekkel. A botanikával foglalkozó tudós főpap és kitűnő szónok Liszt rokonszenvét könnyen elnyerte műveltségével, szellemességével, nagyvonalúságával és zeneszeretetével - bár érdekes módon éppen Liszt zeneműveit nem kedvelte. Liszt maga idézte egy 1883-ban írt levelében Haynaldot: Kedves Liszt, szeretem az ön személyét, de semmit sem értek a műveiből...Haynald és Liszt


A főpappal való barátsága mellett Lisztet rokoni kapcsolat is fűzte Kalocsához. Hennig Alajos, Liszt unokaöccse (apja húgának a fia) a kalocsai jezsuita gimnázium igazgatója volt. Filozófiát tanított, mellette az egyházi kórust vezényelte, sőt komponált is; Liszt szívesen átnézte műveit és tanácsokkal látta el.

Első alkalommal 1870. szeptember 17-19. között látogatott Liszt Kalocsára. Ezen az őszön jóbarátja, Augusz Antal vendége volt Szekszárdon, innét mentek át Kalocsára az Augusz családdal és a közben Liszt kedvéért Szekszárdra érkezett muzsikus vendégekkel: Reményi Edével, Olga Janinával, Sophie Menterrel és Francois Servais-vel. Haynald vendéglátását hangversennyel viszonozták szeptember 18-án itt, az Érseki palota muránói csillárokkal díszített, kazettás mennyezetű dísztermében. A műsor csúcspontja Beethoven Kreutzer-szonátája volt Reményi és Liszt előadásában.

1874. április 15-16-án Liszt ismét Haynald vendége volt a palotában. 16-án kis hangversenyt adott a kisváros érdeklődőinek az ebédlőteremben. Csak három darabot játszott, de köztük volt jelentős műve, a Szent Ferenc a hullámokon.
A következő kalocsai tartózkodás dátuma 1876. november 1-2. Liszt ismét Szekszárdról jött ide Augusz Antallal, 1882 áprilisában pedig Haynald meghívására töltötte itt a Nagyhetet. Részt vett az egyházi szertartásokon, a körmeneten, s húsvétvasárnap mintegy négyszáz fős közönség előtt zongorázott a palota dísztermében a helyi egyházi zenekar tagjaiból alakult vonósnégyessel együtt. Az elragadtatott hallgatóknak egyik Ave Mariáját játszották, szólóban pedig egy etűdjét, valamint Rossini- és Schubert-átiratokat adott elő.

A díszterem 1996-ban. Forrás: http://fototar.mi.btk.mta.hu

Két év múlva, 1884-ben a 74 éves Liszt újra itt töltötte a húsvéti ünnepeket, s ez a látogatás sem múlt el hangverseny nélkül: nagyszombat este a palotában zongorázott korábbi tanítványával, a Kalocsán papnövendék Almássy Miklóssal.

Liszt utolsó kalocsai látogatására 1885 húsvétján került sor, április 2-5. között tartózkodott itt Haynald vendégeként. Szokásához híven részt vett a szertartásokon. A zártkörű hangverseny szombat este, április 4-én zajlott a díszteremben, ismét székesegyházi muzsikusokkal és az időközben Kalocsára érkezett korábbi tanítványával, Siposs Antallal közösen. Liszt saját művei mellett eljátszott hármat Chopin noktürnjeiből is.

A díszteremben ma is ott van egy zongora, amely Liszthez köthető. Nem az a hangszer, amin itteni tartózkodásai idején használt, mert annak nyoma veszett. A most látható zongora Szekszárdról származik, Liszt ott többször is játszott rajta, amikor barátja, Augusz Antal vendége volt. A hangszer történetét szerencsére feldolgozta dr. Lakatos Andor, a kalocsai Főegyházmegyei Levéltár vezetője, mely ITT, a levéltár honlapján hozzáférhető. Több képet is láthatunk a zongoráról és elolvasni is feltétlenül érdemes! S ha már itt tartunk: az érseki levéltár honlapján rendkívül érdekes részleteket találhatunk Liszt és Haynald Lajos kalocsai érsek kapcsolatáról, barátságáról.

Nem könnyű bejutni az érseki díszterembe; neten való keresgéléseim közben úgy láttam, ez például még a műemlékem.hu oldal szerkesztőinek sem sikerült... Mindenki láthatja viszont Liszt egészalakos szobrát: halálának 100. évfordulóján, 1986-ban állították fel az Érseki palota kerítése előtti kis parkban. Alkotója Eskulits Tamás.Források:

Czellár Katalin - Somorjay Ferenc: Magyarország. Bp. Panoráma, 1998
Legány Dezső: Liszt Ferenc Magyarországon 1874-1886. Bp. Zeneműkiadó, 1986
 Hamburger Klára: Liszt Ferenc. Bp. Gondolat, 1980 /Zenei kiskönyvtár/ 

A "kataliszt" jelzésű fényképeket 2004 őszén készítettem

1 megjegyzés:

  1. Változatlan érdeklődéssel olvasom a blogod. További jó munkát és szép nyarat kívánok.

    VálaszTörlés